Huiselijk geweld bij werknemers 

Huiselijk geweld komt vaak voor, bijvoorbeeld in de vorm van fysieke, psychische of seksuele mishandeling. Ongeveer 70 % van de slachtoffers heeft een betaalde baan. De kans dat  één van uw medewerkers slachtoffer is van huiselijk geweld, is groot.

Er rust een taboe op huiselijk geweld, waardoor er maar weinig  slachtoffers durven te praten over hun situatie en het geweld jaren voortduurt.
 Vaak is het nodig dat de omgeving ingrijpt om het geweld te stoppen. Werkgevers kunnen daarin een belangrijke schakel zijn.

De gevolgen van huiselijk geweld zijn zo groot dat het voor medewerkers niet lukt om een scheiding tussen werk en privé vol te houden. Wanneer het thuis niet veilig is, heeft dit gevolgen voor het functioneren van medewerker en kan leiden tot verzuim.  Meer dan de helft van slachtoffers van huiselijk geweld verzuimt meerdere dagen per maand.

Wat doen wij?
Het Krachtcafé ondersteunt bij het leren herkennen van signalen en het bespreekbaar maken van huiselijk geweld op de werkvloer. Het Krachtcafé ondersteunt de werkgever en de medewerker op het werk en bij re-integratie als er sprake is van uitval met onze unieke KC-methode ©. 

Als enige in Nederland ondersteunen wij de medewerker én de werkgever bij de  gevolgen van huiselijk geweld op het werk en bij verzuim en re-integratie. Dit doen wij door jarenlange arbeidsdeskundige ervaring te combineren met  coaching en kennis van de gevolgen van huiselijk geweld.

Maak een afspraak om de mogelijkheden te bespreken.